Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Bidrag til kampanjen

Denne fasen av kampanjen er nå avsluttet

Norske veteraner (og andre som ønsker) hjelper byer med medisinsk utstyr, i området de tjenestegjorde. Gjennom flere runder samles det inn penger, og medisinsk utstyr ble i løpet av svært kort tid levert til “norske byer” i Sør-Libanon. (oppdateres fortløpende)

libanon norbatt

Resultat av kampanjen per 26. mars 2021:

410 bidrag og totalt kr 159 500,- innsamlet i Fase 1 og Fase 2 har sørget for at 20 stk. Oxygenkonsentratorer og 40 stk. Oximetere er utlevert til 10 “norske byer” i Sør-Libanon.

 

Bakgrunn

Rundt 23.000 norske FN-soldater tjenestegjorde i Sør-Libanon i perioden 1978-1998. Utover dette har Norge i alle år deltatt med FN-observatører, samt et kortvarig bidrag til UNIFIL Maritime Task force i 2006. Det omfattende engasjementet i Sør-Libanon har medført at et bånd er knyttet mellom Norge og Libanon, et bånd som helt siden de norske styrkene trakk seg ut i 1998 har blitt holdt vedlike på sivilt nivå. Blant annet drar veldig mange norske veteraner/veteranfamilier på ferie til Libanon hvert år gjennom turene som Veterannett har organisert hvert år siden 2003.

Høsten 2019 slo en økonomisk krise innover Libanon, og det var politisk ustabilitet. Så kom Pandemien med Covid-19 på toppen av en allerede svært vanskelig situasjon. Libanesere har ikke en stat i ryggen slik vi opplever i Norge, og veldig mange er overlatt til å sørge for seg selv. Hvor ille situasjonen er vil være for lang å adressere her, så her oppfordres du til å søke opp informasjon rundt dette.

Mange FN–veteraner fra tjenesten i Libanon føler med libaneserne og ønsker å bidra, men å bidra er ikke bare enkelt. Vi har i en periode forsøkt å se på hvordan man kan gi mulighet til å bidra mest mulig effektivt. Samtidig som utgangspunktet vårt er at norske FN-veteraner ikke kan redde Libanon, men vi kan kanskje bidra i de områdene hvor vi tjenestegjorde?

Vi startet derfor en kartlegging ved hjelp av venner i Libanon, for å forsøke å forstå hvor vi kunne bidra.

Fra januar 2021

Hvordan kan vi hjelpe?

oxygen concentrator oximeter til libanon norbatt
Oxygen Concentrator og Oximetere “DONATED BY NORWEGIAN VETERANS”.

Vi hadde egentlig havnet ned på en plan i form av å samle inn penger til nødvendigheter som fyringsolje og råvarer til husholdninger for å avhjelpe økonomien til de som trenger litt hjelp, og utelukker ikke at dette er noe vi vil forsøke å bidra med. Men et annet presserende behov for hjelp i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien har oppstått, nemlig utstyr for lokal behandling med oxygen til personer som trenger det. Libanon hadde relativt god kontroll på pandemien, men opplever en smittebølge på nyåret 2021 som gjør at helsevesenet blir overbelastet.

Gjennom nettverket til Veterannett ble det hurtig iverksatt en innsamlingskampanje for å skaffe Oxygen Concentrators (Oxygenkonsentrator) samt Oximetere, dette kan i situasjoner være avgjørende og livsviktig utstyr. En Oxygen Concentrator produserer sin egen oxygen, og maskinene vi kjøper inn er mobile. På mindre enn en uke hadde vi levert 4 maskiner og et antall oximetere til 4 byer i det gamle norske operasjonsområdet.

Vi benyttet erfaringen fra “fase 1” til å iverksette en ny innsamlingskampanje, Fase 2, for å nå målet om minst 2 slike maskiner i hver “norske by”, samt annet nødvendig medisinsk utstyr som vi kartlegger behov for.

“Norske byer” i Sør-Libanon

Det er 9 “norske byer” i operasjonsområdet til NORBATT. I tillegg hadde Norge mindre avdelinger stasjonert i ytterligere 3 byer hvor det også var stasjonert FN-styrker fra andre nasjoner. (NMC i Tibnine, FMR i Qana, og personell på UNIFIL HQ i Naqoura).

Vi har i denne omgangen valgt å fokusere innsatsen i “old NORBATT”, altså området hvor den norske infanteribataljonen NORBATT hadde ansvaret i perioden 1978 til 1998, samt på byen Tibnine hvor det norske verkstedskompaniet (NMC/Normaintcoy) hadde tilhold:

 

Tentativ prioritering for kampanjen:

 1. Kartlegging og gjennomføring av “Fase 1” for å anskaffe Oxygen Concentrators til “norske byer” i det gamle operasjonsområdet til NORBATT. Dra erfaring fra denne gjennomføringen for å optimere videre gjennomføring (fullført).
 2. Gjennomføre “Fase 2” hvor målet er å samle inn midler for å fullføre målet om minst 2 stk. Oxygen Concentrator og et antall Oxymeters i hver “norske by” (fullført).
 3. Fortsette innsatsen, det er også meldt behov for en del smittevernutstyr for lokalt Røde Kors.  Basere videre innsats på erfaringer og fortsatt behov fra punkt 1&2, samt generell situasjon, ikke minst med fortsatt fokus på den spesielle økonomiske situasjonen i Libanon etter 2019, uavhengig av Covid-pandemien.

Fase 1

 

  • 23. januar 2021, innsamling startet via spleis.no
  • 25. januar 2021, innsamling avsluttet, resultat kr 39000,-
  • 1. februar 2021, et sett bestående av 1 stk. Oxygen Concentrators og 2 stk. Oximeters utlevert til Municipality (lokale myndigheter)  i 4 forskjellig byer (Blate, Chebaa, Ebel es Saqi, Rachaya). 
hjelp til Libanon
Oxygen Concentrators og Oximetere ble levert til Blat, Chebaa, Ebel es Saqi og Rachaya el Foukhar mandag 1. februar 2021

 

En Oxygen Concentrator produserer egen oxygen og gir oxygenbehandling til pasienten, Oximeter måler oksygenmetning(spO2) i blodet og gir svar på om pasienten har behov for behandling med oxygen.

Fase 1 ble hurtig iverksatt og gjennomført gjennom et samarbeid med frivillige i både Norge og i Libanon. Louis Assi tok initiativet til at man burde fokusere på denne type hjelp, og deretter gikk det fort å få ting på plass takket være svært god hjelp av Joumana Haddad Sunde (Norsk-Libaneser) som gjennom sine kontakter i Libanon fikk tak i nødvendig informasjon om hvem som raskt kunne levere utstyr og å gi nødvendig opplæring på utstyret til mottaker.  Utstyret ble kjøpt inn og levert ved hjelp av en lokal hjelpeorganisasjon Bayte Baytak som gjorde en veldig bra jobb for å raskt gjennomføre Fase 1 av kampanjen.

(Lenke til avsluttet innsamling på spleis.no)

Fase 2

 

  • 5. februar 2021, 5 stk. nye Oxygenkonsentratorer og 10 stk. Oximeter kjøpt inn.
  • 8. februar 2021, 2 byer, Fardiss og Hebbariye mottok hvert sitt sett med Oxygenkonsentrator og Oximetere.
  • 9. februar 2021, innsamlingskampanje for Fase 2 planlagt startet. Fortsette å anskaffe og levere medisinsk utstyr.
  • 9. februar 2021, innsamlingskampanje for Fase 2 publisert.
  • 12. februar 2021, 2 byer, Kfar Chouba og Kfar Hamam mottok hvert sitt sett med Oxygenkonsentrator og Oximetere.
  • 16. februar 2021, Kaoukaba mottok et sett med Oxygenkonsentrator og Oximetere..
  • 18. februar 2021, 4 nye Oxygenkonsentrators og 8 stk. Oximeter kjøpt inn.
  • 19. februar 2021, 3 byer, Blat, Ebel es Saqi og Rachaya mottok sitt 2. sett med Oxygenkonsentrator og Oximetere.
  • 22. februar 2021, Chebaa mottar et nytt sett med Oxygenkonsentrator og Oximetere.
  • 2. mars 2021, 5 stk nye Oxygenkonsentrators og 10 stk. Oximeter kjøpt inn.
  • 2. mars 2021, 5 byer, Fardiss, Hebbariyeh , Kaoukaba, Kfar Chouba og Kfar Hamam mottok sitt 2. sett med Oxygenkonsentrator og Oximetere.
  • 22. mars 2021, 2 nye Oxygenkonsentrators og 4 stk Oximeters kjøpt inn.
  • 23. mars 2021, Tibnine mottok 2 stk. Oxygenkonsentrators og 4 stk. Oximetere.
  • 26. mars 2021, Fase 2 har oppnådd målet med å samle inn kr 120 000,- og Fase 2 av kampanjen avsluttes dermed. Fase 3 er under planlegging. 410 bidrag og totalt kr 159 500,- innsamlet i Fase 1 og Fase 2 har sørget for at 20 stk. Oxygenkonsentratorer og 40 stk. Oximetere er utlevert til 10 “norske byer” i Sør-Libanon.

 

Se forøvrig nyhetsoppdateringer under valget “Nyheter” lenger opp, her finner du også listet opp alle bidrag under valget “Bidragsgivere”.

 

Basert på erfaringene fra Fase 1 iverksetter vi en ny innsamlingskampanje. Å samle inn penger er en veldig liten, men selvfølgelig avgjørende, del av en slik kampanje. Det er mange detaljer, inkludert både tekniske, medisinske og logistiske, derfor er man avhengig av personer med kompetanse også på disse områdene. Vi har rådført oss med en overlege og lungespesialist i Norge, og med lokalt helsepersonell og  Røde Kors i Sør-Libanon i forkant av Fase 2. Spesiell takk til Røde Kors avdeling Hasbaya, og Mr. Talal al Halabi (ansvarlig for Emergency response Unit for Røde Kors i hele regionen), som har vært gode til å komme med innspill og råd, og som følger opp i gjennomføringen av Fase 2.

 

Videohilsener, oversatt til norsk underveis:

 

Hilsen fra borgermesteren i Hebbariyeh, Ayman Chkeir, 8. februar 2021

 

Hilsen fra borgermesteren i Kfar Chouba, Dr. Kassem al Kadery, og Mouhammad. al Kadery
som jobbet for NORBATT, 12. februar 2021 (oversettes på slutten av videoen).

 

Hilsen fra Borgermesteren i Kfar Hamam, Dr. Kemel Hammoud, 12. februar 2021

 

Hilsen fra borgermesteren i Kaoukaba, Dr. Elie Abou Nakkoul. 16. februar 2021

 

Hilsen fra Halim Noura medlem i Municipality i Blat. 19. februar 2021

 

Hilsen fra Samih Bekaii, Borgermester i Ebel es Saqi. 19. februar 2021

 

Hilsen fra Salim Rachid Yousef, Borgermester i Rachaya El Foukhar. 19. februar 2021

 

Hilsen fra Mhamad Saab, Borgermesteren i Chebaa. 22. februar 2021.

 

Hilsen fra Kamal Slika, Borgermesteren i Fardiss. 2. mars 2021.

Hilsen fra Malik Fawwaz i Tibnine, 23. mars 2021

 

Fase 3

  • Følge opp resultatene og dra erfaringer fra Fase 1 & 2, justere ved behov.
  • Fortsette innsatsen.

 

Økonomi og transparens for innsamlingen:

Innsamling av penger til å gjennomføre “Fase 1” foregikk via tjenesten spleis.no, som er en bra tjeneste for å samle inn donasjoner, men samtidig relativt kostbar å benytte, samt at det ikke er mulig å overføre pengene direkte til Libanon/formålet. Av innsamlet beløp i “Fase 1” på kr 39000,- så ble det utbetalt kr 36465,- Med andre ord gikk kr 2535,- med i kostnader til spleis.no (som er en tjeneste drevet av Sparebank1).

Beløpet som ble samlet inn via spleis.no gikk til kontoen til Facilis AS som driver veteranbutikken.no. Facilis AS forskutterte utbetalinger til Libanon slik at man hurtig kunne gjennomføre kampanjen uten å måtte vente på utbetalingen fra spleis.no. Facilis AS forskutterer også utbetalinger i Fase 2.

Den økonomiske situasjonen i Libanon medfører at det ikke bare er å overføre penger til en bankkonto, mottageren risikerer å ikke få ut beløpet. Her har løsningen vært å overføre via Western Union og flagge overføringen som humanitær hjelp basert på frivillige donasjoner, samt dele det opp i flere overføringer. Kostnaden ved å overføre fra Norge er ubetydelig (kr 20,- per transaksjon), men operatørene i Libanon tar en avgift for å behandle transaksjonen, her gikk det med ca. USD 200, altså ca. kr 1700,-

Så av bidrag på kr 39000,- så gikk det i Fase 1 med ca. kr 4200,- bare i avgifter for pengetransaksjoner. All innsats som må til for å gjennomføre prosjektet utover dette skjedde ved hjelp av frivillig og gratis innsats.

Oppsummering fase 1:

I Fase 1 ble det innkjøpet 4 stk. Oxygen Concentrators for til sammen ca. kr 34200,- og 10 stk. Oximeter for til sammen ca. kr 3600,- Bankgebyrer i Libanon på ca. kr 1700,- Altså totalt ca. kr 39500,- (av kr 36465,- som ble utbetalt fra spleis.no i forbindelse med innsamlingen i Fase 1, Veteranbutikken.no sponset resten). 

Vi klarte å få ned prisen på Oxygen Concentrator og Oximeter for fase 2. 

Veteranbutikken sitt websystem kan benytte tilsvarende funksjonalitet som spleis.no og vi vil da begrense oss til avgiftene som går til Vipps og til Stripe per transaksjon (leverandører av betalingstjenester som benyttes på veteranbutikken.no). Veteranbutikken.no sponset systemet og arbeidet med få dette systemet på plass. Dette arbeidet hadde nok en IT-leverandør glatt fakturert et 6-sifret beløp for.

 • Betaling via Veteranbutikken/Stripe (bankkort) medfører 2,40% avgift til Stripe.
 • Betaling via Veteranbutikken/Vipps medfører 2,99% avgift til Vipps.
 • Sammenlignet: Betaling via spleis.no medfører 6,50% avgift til Spleis.no /Sparebank 1. (som vi da kuttet ut etter fase I)

 

Derfor vil vi kjøre Fase 2 av innsamlingen gjennom tjenesten til Veteranbutikken, det medfører mer enn en halvering av avgiftene som er knyttet til selve innsamlingen av penger.

Fra denne siden vil du selv kunne følge med på hvor mye penger som er samlet inn, og du finner et valg/en link hvor du også får listet opp alle donasjoner og siste nyheter.

Vi vil dokumentere hvilke beløp som er samlet inn, hvilke beløp som er utbetalt, og hva beløpene har gått til. Hver eneste krone som er samlet inn går uavkortet til formålet, utover disse gebyrene og avgiftene som pengeoverføringer krever, og muligens noe til nødvendig transport av utstyret i Libanon. Det er ingen administrative kostnader, og det er frivillige personer/organisasjoner som jobber uten vederlag for dette både i Norge og i Libanon for å gjennomføre kampanjen.

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt denne kampanjen så ta kontakt ved å klikke her. Denne artikkelen er kun ment som overordnet informasjon,

Kategori: Stikkord: ,

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (Cookies) for nødvendig funksjonalitet og for å gjøre tjenesten best mulig. Ved å klikke OK så aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.

Privacy Settings saved!
Dine instillinger

Når du besøker et hvilket som helst nettsted så er det vanlig at nettstedet benytter informsjonskapsler (cookies) for å lagre diverse informasjon. Dette skjer i hovedsak for funksjonalitetens skyld, ett eksempel er når du putter en vare i handlekurven, så benyttes en informasjonskapsel (cookie) slik at nettstedet kan vite at du har en vare i handlekurven selv om du fortsetter til andre sider på nettstedet. Herfra kan du selv kontrollere hvilke informasjonskapsler du vil tillate at dette nettstedet benytter.

Disse informasjonskapslene er nødvendig for funksjonaliteten til dette nettstedet og kan ikke deaktiveres.

For å opprettholde funksjonaliteten til dette nettstedet benytter vi følgende tekniske informasjonskapsler (Cookies)
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

For å opprettholde funksjonaliteten til nettbutikken benytter vi følgende tekniske informasjonskapsler (Cookies)
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Vår betalingspartner stripe.com er en stor og seriøs aktør som sørger for sikre transaksjoner. For at funksjonaliteten og sikkerheten skal opprettholdes så benyttes informasjonskapsler i forbindelse med denne tjenesten, disse er nevnt under. Les også mer her: https://stripe.com/cookies-policy/legal  
 • accounts
 • livemode
 • stripe.csrf
 • session
 • machine_identifier
 • viewedApplePay
 • country
 • lang
 • last-used-checkout-name
 • cid
 • checkout-test-session
 • checkout-dashboard-session

Deaktiver alle tjenester
Aksepter alle tjenester

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop